Zgłoszenie i pozwolenie

Zakłady produkcyjne, instalacje i urządzenia, które emitują do powietrza substancje zanieczyszczające w postaci gazów lub pyłów, wymagają uregulowania statusu w zakresie ochrony powietrza.

Eksploatacja zakładów produkcyjnych, instalacji i urządzeń emitujących zanieczyszczenia do powietrza jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza lub po przyjęciu zgłoszenia instalacji.

Uzyskanie takiego pozwolenia wymaga złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, dla którego zakres określa art. 184 ust. 2-4 oraz art. 221 Prawa ochrona środowiska.

Uzyskanie zgłoszenia instalacji poprzedza przedłożenie odpowiednio sporządzonego dokumentu, którego zakres określa art. 152 ust. 2 Prawa ochrony środowiska.

Lista instalacji, które wymagają licencji została przedstawiona w rozporządzeniu w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia oraz rozporządzeniu w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia.

 

NASZA OFERTA

Oferujemy kompleksowe usługi związane z ochroną powietrza. Począwszy od pomiarów emisji gazów i pyłów do powietrza, poprzez pomoc w przygotowaniu stosownej dokumentacji dla uzyskania zgłoszenia instalacji lub pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Doradzamy optymalne rozwiązania, wynikające z naszych doświadczeń.

Zapraszamy do kontaktu oraz składania zapytań ofertowych.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami.

Sprawdź naszą ofertę

Oferta dla deweloperów, architektów i biur nieruchomości.

Sprawdź