Pozwolenie zintegrowane

Pozwolenia zintegrowane zostały ustanowione przez Dyrektywę Rady 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania (kontroli) zanieczyszczeń, zwaną Dyrektywą IPPC. Dotyczy ona wszystkich krajów Unii Europejskiej.

WESSLING industry sector

Pozwolenia zintegrowanego wymagają instalacje mogące powodować znaczne zanieczyszczenie środowiska, tak zwane instalacje IPPC. Oferujemy sporządzenie dokumentacji niezbędnej do otrzymania pozwolenia zintegrowanego, w tym analizy konkluzji BAT. 

Co to jest pozwolenie zintegrowane?

Niektóre firmy muszą postarać się o tzw. pozwolenie zintegrowane. Co to jest? Stanowi ono swoistą licencję na użytkowanie instalacji konkretnego typu, przy spełnieniu wymagań technicznych określonych jako najlepsze dostępne techniki (ang. Best Available Techniques - BAT). Głównym celem podejścia zintegrowanego jest zapewnienie kompleksowej ochrony środowiska poprzez zapobieganie i ograniczanie zanieczyszczeń. Kiedy jest wymagane i kto je wydaje?

Kiedy pozwolenie zintegrowane jest wymagane?

Zgodnie z zapisami ustawy „Prawo ochrony środowiska” (Art. 201) pozwolenia zintegrowanego wymagają instalacje, których funkcjonowanie może prowadzić do znacznego zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Do omawianej kategorii obiektów należą między innymi urządzenia/instalacje: 

  • do wytwarzania energii i paliw,
  • do produkcji i obróbki metali,
  • w przemyśle mineralnym,
  • w przemyśle chemicznym,
  • w gospodarce odpadami,
  • w innych rodzajach działalności (jak np.: produkcja papieru, chów i hodowla zwierząt, wykorzystanie rozpuszczalników organicznych).

Warto podkreślić, że pozwolenie zintegrowane wydawane jest na eksploatację wyżej wymienionych instalacji i urządzeń technicznych. Nie obejmuje innych, nie związanych technologicznie instalacji. Nie jest ono wymagane jedynie wówczas, gdy omawiane instalacje są wykorzystywane wyłącznie do badań, rozwoju lub testowania nowych produktów.  

Kto wydaje pozwolenie zintegrowane?

Dokładne ustalenie tego, kto wydaje pozwolenie zintegrowane, nie jest do końca jednoznaczne. Wybór organu decyzyjnego zależy od rodzaju i skali prowadzonej działalności. Jeśli urządzenie znajduje się na terenach zamkniętych, ustalonych przez Ministra Obrony Narodowej, wniosek powinien zostać złożony do regionalnej dyrekcji ochrony środowiska. Do urzędu marszałkowskiego należy się udać wówczas, jeżeli:

  • podanie dotyczy regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), a także odpadów innych niż wydobywcze wytworzonych w miejscu poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze złóż,
  • co najmniej jeden z obiektów spełnia kryteria „przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko”,

W każdym pozostałym przypadku trzeba wnioskować do starostwa powiatowego lub urzędu miasta na prawach powiatu.

NASZA OFERTA

W ramach naszych usług proponujemy Państwu sporządzenie dokumentacji niezbędnej do otrzymania pozwolenia zintegrowanego, w tym analizy konkluzji BAT. Oferujemy wsparcie merytoryczne i doradztwo eksperckie podczas całej procedury uzyskiwania pozwolenia.

Zapraszamy do kontaktu oraz składania zapytań ofertowych.

   

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami.

Certyfikacja DIN CERTCO w WESSLING GreenLab

Pierwsze francuskie laboratorium certyfikowane przez DIN CERTCO

Więcej informacji

Zmiana Lokalizacji Laboratorium - Utrzymanie Ciągłości Pracy i Akredytacji

Zmiana lokalizacji laboratorium wydaje się pracą niecodzienną, niestandardową, a cały proces bardzo skomplikowany. Jednak coraz więcej laboratoriów decyduje w trakcie rozwoju działalności na zmianę lokalizacji.

Więcej informacji

Sprawdź naszą ofertę

Oferta dla deweloperów, architektów i biur nieruchomości.

Sprawdź