Pozwolenie zintegrowane

Pozwolenia zintegrowanego wymagają instalacje mogące powodować znaczne zanieczyszczenie środowiska, tak zwane instalacje IPPC.

WESSLING industry sector

Pozwolenia zintegrowane zostały ustanowione przez Dyrektywę Rady 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania (kontroli) zanieczyszczeń, zwaną Dyrektywą IPPC. Dotyczy ona wszystkich krajów Unii Europejskiej.

Instalacja IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) z uwagi na rodzaj swojej działalności, ustalone progi mocy przerobowej lub zdolność produkcyjną klasyfikowana jest jako szczególny rodzaj instalacji mogący powodować znaczne zanieczyszczenie środowiska. Instalacje tego typu wymagają uzyskania pozwolenia zintegrowanego, a ich lista przedstawiona została w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Pozwolenie zintegrowane jest rodzajem decyzji administracyjnej, zawierającym warunki eksploatacji instalacji. Ich celem jest ograniczenie negatywnego oddziaływania eksploatacji na poszczególne komponenty środowiska. Dlatego instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego powinny spełniać wymagania wynikające z najlepszych dostępnych technik (BAT). 

Pozwolenie zintegrowane wydawane jest na wniosek prowadzącego instalację i zwalnia z obowiązku posiadania pozwoleń sektorowych, związanych między innymi z wprowadzaniem gazów lub pyłów do powietrza lub wytwarzaniem odpadów.

 

NASZA OFERTA

W ramach naszych usług proponujemy Państwu sporządzenie dokumentacji niezbędnej do otrzymania pozwolenia zintegrowanego, w tym analizy konkluzji BAT. Oferujemy wsparcie merytoryczne i doradztwo eksperckie podczas całej procedury uzyskiwania pozwolenia.

Zapraszamy do kontaktu oraz składania zapytań ofertowych.

   

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami.

Pobieranie wody z kranu do badań laboratoryjnych

Legionella, a przygotowanie obiektów do ponownego otwarcia po lockdownie

Ponowne otwarcie obiektów po lockdownie będzie wymagało przygotowań, w tym wykonania badań na obecność bakterii Legionella, która rozwija się w instalacjach wodociągowych, klimatyzacji, prysznicach, natryskach, czy basenach w czasie stagnacji wody.

Więcej informacji

Cows eating hay after feed analysis.

System GMP+ dla zwiększenia bezpieczeństwa pasz

Certyfikat GMP+ to potwierdzenie stosowania praktyk produkcyjnych spełniających kryteria dbałości o bezpieczeństwo pasz. WESSLING Polska sp. z o.o. wspiera proces certyfikacji.

Więcej informacji