Profesjonalne i skuteczne zarządzanie odpadami niebezpiecznymi

Prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami zobowiązuje do zachowania odpowiednich warunków zapobiegających i zmniejszających negatywny wpływ wytwarzanych odpadów na środowisko oraz ludzkie zdrowie. Odpowiednie zarządzanie odpadami minimalizuje ich negatywny wpływ na komponenty środowiska.

Zarządzanie odpadami niebezpiecznymi

Warunki konieczne do spełnienia w celu zapobiegania lub zmniejszenia negatywnego oddziaływania odpadów określane są między innymi w pozwoleniu na wytwarzanie odpadów. 

Gospodarowanie i zarządzanie odpadami to nie tylko ich wytwarzanie. To również przetwarzanie i zbieranie. Zgodnie z ustawą o odpadach, na prowadzenie działalności w każdym z tych zakresów wymagane są odpowiednie zezwolenia. Elementy, które potencjalnie mogą zagrozić organizmom żywym oraz środowisku to między innymi:

- wyeksploatowane akumulatory i zużyte baterie,

- pozostałości z azbestu,

- resztki z procesów chemicznych,

- odpady medyczne,

- substancje niebezpieczne wchodzące w skład barwników,

- farby i pigmenty,

- sprzęt elektroniczny,

- kleje,

- świetlówki,

- lampy fluorescencyjne,

- substancje będące środkami do ochrony roślin.

Cechy charakterystyczne dla odpadów niebezpiecznych to między innymi palność, toksyczność, korozyjność, a także reaktywność. Mogą mieć właściwości rakotwórcze, wybuchowe czy też mutagenne. Zwykle, by określić to, czy dany odpad jest szkodliwy, wykonuje się stosowne pomiary stężenia granicznego konkretnych substancji. To bardzo istotne, jeśli chodzi o proces zarządzania nimi. Po wykonaniu badań istnieje możliwość przeklasyfikowania danego odpadu z niebezpiecznego na inny. 

Ustawa o odpadach reguluje przepisy związane z postępowaniem z wszelkimi odpadami niebezpiecznymi. Tego rodzaju elementów nie można mieszać z odpadami innymi niż niebezpieczne. 

Nasz zespół tworzą eksperci posiadający wieloletnie doświadczenie w doradztwie z zakresu gospodarki i zarządzania odpadami. Na podstawie informacji o procesach produkcyjnych, w których powstają odpady, doradzą odpowiednie kierunki ich zagospodarowania, najlepsze z punktu widzenia ochrony środowiska oraz minimalizacji kosztów w tym obszarze. 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami.

Zakaz używania plastikowych wyrobów jednorazowego użytku

Trwałość tworzyw sztucznych prowadzi do ich gromadzenia się w wodach mórz i oceanów, dlatego Dyrektywa Plastikowa wprowadziła zakaz używania wyrobów jednorazowego użytku.

Więcej informacji

WESSLING waste industry

BDO - Baza Danych Odpadowych

Od stycznia 2020r. wszelkie rodzaje działalności gospodarczej objęte art. 50 ust. 1 Ustawy o Odpadach, nie posiadające jeszcze wpisu, niezwłocznie muszą trafić do bazy BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami).

Więcej informacji

Sprawdź naszą ofertę

Oferta dla deweloperów, architektów i biur nieruchomości.

Sprawdź