Prawo wodnoprawne

Zgodnie z ustawą „Prawo wodne”, pozwolenie wodnoprawne to decyzja administracyjna upoważniająca do szczególnego korzystania z wód oraz wykorzystywania urządzeń wodnych.

Water analysis at WESSLING: consulting, sampling and analysis.

M.in. pozwolenia wymaga pobór wód powierzchniowych i podziemnych, wprowadzanie ścieków do wód i do ziemi. Przy realizacji niektórych przedsięwzięć, tj. takich, które wymagają korzystania z wód, bądź mającej wpływ na ich stan, należy w pierwszej kolejności uzyskać pozwolenie wodnoprawne.

Laboratorium WESSSLING Polska oferuje swoim klientom szeroki zakres analiz, niezbędnych do otrzymania wymienionych pozwolenia. W celu poznania szczegółów naszej oferty zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami.