Badanie mikroplastików w żywności

Współczesne badania pokazują, że mikroplastik jest coraz częściej wykrywany w produktach spożywczych, np. w soli morskiej lub w rybach. Woda pitna w plastikowych butelkach również może zawierać mikroplastik.

Sea salt

WESSLING wspiera przemysł spożywczy, producentów napojów w kontroli jakości tych produktów, oferując doradztwo oraz badania laboratoryjne.

Producenci żywności, dystrybutorzy i detaliści aby zachować wysokie standardy jakości coraz częściej poddają swoje produkty testom pod kątem zawartości mikroplastiku. WESSLING jest jednym z nielicznych laboratoriów z niezbędnym know-how i sprzętem do wykonywania tych badań. Cząstki o wielkości od jednego mikrometra do pięciu milimetrów średnicy mogą być wykryte tylko za pomocą bardzo czułych metod. Specjaliści firmy WESSLING gwarantują analizy wykonane przy użyciu najnowocześniejszych technik wraz z bogatą ofertą konsultingową.

Badamy żywność na obecność mikroplastiku

Mikroplastik jest coraz częściej obecny w niektórych produktach spożywczych np. w soli morskiej. W bieżących badaniach naukowcy wykryli do 1800 mikrogramów mikroplastiku na kilogram soli morskiej takich jak polietylen (PE), polipropylen (PP), tereftalan polietylenu (PET), które są jednymi z głównych składników wyrzucanych przez nas opakowań.

Wyniki te można przypisać procesowi pozyskiwania soli: część soli morskiej tworzy cienką warstwę na powierzchni wody. Ponieważ cząsteczki mikroplastiku są lżejsze od wody, wypływają na powierzchnię i łączą się z solą podczas procesu szumowania. Sprawdzamy i analizujemy Państwa sól morską pod kątem zanieczyszczeń mikroplastikami, aby mogli Państwo zapewnić wysoką jakość swoich produktów.

Wyniki te można przypisać procesowi pozyskiwania soli: część soli morskiej tworzy cienką warstwę na powierzchni wody. Ponieważ cząsteczki mikroplastiku są lżejsze od wody, wypływają na powierzchnię i łączą się z solą.  WESSLING analizuje sól morską pod kątem zanieczyszczeń mikroplastikiem, aby mogli Państwo zapewnić wysoką jakość swoich produktów.

Kontakt

WESSLING Polska - zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 ze zm.), badania pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać (...)

Więcej informacji

Akredytacja nowych substancji aktywnych

W trosce o bezpieczną żywność WESSLING Polska stale rozszerza zakres badanych pozostałości pestycydów w świeżych owocach i warzywach.

Więcej informacji