Badania odorów

Uciążliwy zapach wynika z oddziaływania źródła emitującego związki odorowe i jest subiektywnym odczuciem dyskomfortu zależnym od czułości ludzkiego węchu.

Gdy jakość powietrza jest zła, może powodować dyskomfort, ale co gorsza, może również zagrażać zdrowiu. Jednym z czynników pogarszających jakość powietrza są odory, czyli substancje złowonne.

Uciążliwość zapachowa ma największe znaczenie w miejscach długotrwałego przebywania ludzi, czyli w domu, w pracy, czy na terenach rekreacyjnych służących do odpoczynku. Mówimy o uciążliwości, jeśli ludzka ocena zapachu jest powtarzalnie negatywna, a jego występowanie prowadzi do irytacji i zmiany zachowania ludzi poddanych jego działaniu.

Olfaktometria - metoda detekcji zapachu

Badanie odorów w powietrzu wykonywane jest metodą olfaktometrii. Jest to technika polegająca na wykonywaniu w olfaktometrze rozcieńczeń pobranych próbek gazu ze strumieniem czystego powietrza do momentu osiągnięcia progowej wyczuwalności węchowej, czyli takiej, którą jest w stanie wyczuć połowa osób uczestniczących w badaniu. Metodę olfaktometrii stosuje się dla dokonania pomiaru stężenia pojedynczych substancji lub mieszanin gazowych. Badanie odorów odbywa się zgodnie z normą PN-EN 13725, która określa metodę obiektywnego pomiaru stężenia zapachowego w próbce gazowej: pomiaru stężenia masowego, odpowiadającego progowi wyczuwalności pojedynczych substancji w g/m3, pomiaru stężenia zapachowego mieszanin odorantów w ouE/m3, pomiaru wskaźnika emisji odorantów oraz metodę określenia skuteczności urządzeń stosowanych w celu zmniejszenia emisji odorantów.

Do wskazania wielkości emisji substancji złowonnych i ich wpływu na jakość powietrza na terenie zakładu konieczne jest wykonanie pomiarów, a następnie modelowania matematycznego, którego wynikiem jest informacja o maksymalnych stężeniach emisji odorów oraz częstość ich występowania w skali rocznej.

NASZA OFERTA

  • Inwentaryzacja źródeł emisji odorów
  • Pobieranie próbek powietrza do badań
  • Badanie próbek metodą olfaktometrii pod kątem stężenia emisji odorów
  • Modelowanie matematyczne dyspersji zanieczyszczeń - opracowanie mapy odorowej  
  • Raport z opracowaniem wyników

Zapraszamy do kontaktu oraz składania zapytań ofertowych.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami.

Wartość odżywcza okiem analityka

Informacja o wartości odżywczej stanowi istotny element oznakowania środków spożywczych. Konsumenci bardzo często na jej podstawie dokonują wyboru środków spożywczych przed ich zakupem, co jest odzwierciedleniem rosnącego zainteresowania prawidłowym

Więcej informacji

Utrata statusu odpadów

Występując o utratę statusu odpadów należy spełnić kryteria określone w art. 14 Ustawy o odpadach lub rozporządzeń określających szczegółowe warunki utraty statusu odpadów.

Więcej informacji

Sprawdź naszą ofertę

Oferta dla deweloperów, architektów i biur nieruchomości.

Sprawdź