Okresowe pomiary emisji

Prowadzenie okresowych pomiarów emisji jest obowiązkiem prowadzącego instalację i użytkownika urządzenia, które może przyczyniać się do emisji substancji do powietrza.

Working at a ventilation system

Pomiary emisji zanieczyszczeń powinny sprawdzać, czy nie są przekraczane wielkości emisji, o których traktują przepisy prawa ochrony środowiska lub pozwolenia. Pomiary te należy wykonać przy maksymalnym obciążeniu instalacji - w warunkach, które powodują powstawanie maksymalnej emisji.

Okresowe pomiary emisji wynikają z ustawy Prawo ochrony środowiska oraz z pozwolenia zintegrowanego lub pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Narzuca je również:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody.

Rozporządzenie to jest główną wytyczną, określającą wymagania w zakresie pomiarów emisji oraz ilości pobieranej wody, do których zobowiązani są prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia. Określa przypadki, kiedy są wymagane okresowe pomiary emisji z instalacji, źródła spalania paliw, albo urządzenia spalania lub współspalania odpadów. W rozporządzeniu załączono informację o częstotliwości prowadzenia tych pomiarów, zakresie ich wykonywania, metodykach referencyjnych i sposobie ich ewidencjonowania.

Pracowników Laboratorium Pomiarów Emisji WESSLING Polska cechuje wieloletnie doświadczenie oraz dbałość o dobry kontakt z klientem. Znajomość aktualnych wymagań prawnych, norm i wytycznych oraz liczne szkolenia teoretyczno-praktyczne, które odbywa nasza kadra, w tym szkolenia z prac na wysokości, pozwalają odpowiednio dostosować nasze usługi do wymagań klientów.

NASZA OFERTA

Pomiary okresowe emisji zanieczyszczeń z instalacji, urządzeń oraz emitorów energetycznych i technologicznych, w tym:

  • pomiar strumienia masy pyłu, w tym oznaczenia udziału frakcji pyłu PM10 i PM2,5,
  • pomiar emisji substancji gazowych,
  • pomiary emisji indywidualnych Lotnych Związków Organicznych oraz ich sumy (TVOC),
  • pomiary emisji związków organicznych i nieorganicznych, w tym chlorowodoru, fluorowodoru, amoniaku, formaldehydu, węglowodorów, pomiary sumy i pojedynczych metali ciężkich oraz rtęci, zarówno w fazie gazowej, jak i w pyle,
  • pomiary emisji dioksyn i furanów.

Pomiary skuteczności działania instalacji i urządzeń ochrony powietrza (instalacje odsiarczania, odazotowania, odpylania).

Pomiary emisji zanieczyszczeń na potrzeby systemów sprawozdawczych i opłat za korzystanie ze środowiska (PRTR, KOBIZE i inne).

Zapraszamy do kontaktu oraz składania zapytań ofertowych.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami.

Konkluzje BAT dla przetwarzania odpadów

Przypominamy, iż czas na weryfikację pozwoleń zintegrowanych przez organy ochrony środowiska już dawno za nami.

Więcej informacji

Nowe laboratorium mikroplastiku WESSLING

Rośnie zapotrzebowanie na analizę mikroplastiku i powiązane usługi doradcze. Wiedzą o tym również nasi eksperci od mikrodrobin plastiku, dlatego w odpowiedzi na zapotrzebowanie otworzyliśmy nowe laboratorium mikroplastiku w siedzibie firmy w Bochum.

Więcej informacji

Sprawdź naszą ofertę

Oferta dla deweloperów, architektów i biur nieruchomości.

Sprawdź