Okresowe pomiary

Początek działalności Laboratorium Pomiarów Emisji WESSLING Polska sięga roku 2007. Od tego czasu zakres oferowanych pomiarów znacząco się rozszerzył.

Working at a ventilation system

Podstawą świadczonych usług są okresowe pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza, narzucone przez Ministra  Środowiska w Rozporządzeniu z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody.

Aby zapewnić Państwu najwyższą jakość naszych usług, dbamy o wysoki poziom merytoryczny naszych specjalistów, którzy regularnie uczestniczą w szeregu szkoleń z zakresu tematyki pomiarów emisji. Nasz personel posiada odpowiednie kwalifikacje do pracy przy instalacjach energetycznych, gazowych oraz na wysokości. 

Służymy także pomocą przy wyznaczaniu lokalizacji przekrojów pomiarowych zgodnie z wymaganiami stawianymi przez normy oraz specyfikacje techniczne na nowopowstałych oraz już istniejących instalacjach.

W celu poznania szczegółów naszej oferty zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym.