Pomiary AST i QAL2

W przypadku instalacji automatycznych systemów monitoringu pomiaru emisji zanieczyszczeń powietrza (AMS) konieczne jest przeprowadzenie pomiarów równoległych w celu sprawdzenia poprawności ich wskazań.

Workers note results

Realizując obowiązek kontroli stacjonarnych instalacji ciągłego pomiaru zanieczyszczeń powietrza wykonujemy roczne badania kontrolne według procedury AST i kalibrację instalacji według procedury QAL2. Obie z tych procedur przeprowadzane są w oparciu o normę PN-EN 14181:2015-02.

Pomiary AST

To kontrolne pomiary poszczególnych parametrów stacjonarnych systemów ciągłego monitoringu emisji gazów odlotowych zainstalowanych na instalacjach wymagających ciągłej kontroli poziomu emisji zanieczyszczeń do powietrza. Dokonują oceny czy wartości pomiaru uzyskane z systemu monitoringu ciągłego nadal spełniają kryteria dotyczące poprawności działania oraz czy jego funkcja kalibracji i zmienność pozostają takie, jak wyznaczono w poprzedniej kalibracji podczas procedury QAL2.

Pomiary QAL2

To pomiary kalibracyjne poszczególnych parametrów stacjonarnych systemów ciągłego monitoringu emisji gazów odlotowych zainstalowanych na instalacjach spalania paliw, czy instalacjach spalania i współspalania odpadów. Procedura QAL2 obejmuje wykonanie pomiarów równoległych metodą referencyjną dla wszystkich wielkości monitorowanych, objętych systemem. Ma również na celu określenie czy funkcja kalibracji oraz jej zakres ważności pozostaje na poziomie wyznaczonym w procedurze QAL2.

Badania automatycznych systemów monitoringu emisji zanieczyszczeń powietrza wykonuje się dla nowych instalacji, następnie raz na pięć lat w przypadku instalacje spalania paliw lub raz na trzy lata dla instalacji spalania lub współspalania odpadów wykonuje się procedurę kalibracji i walidacji (QAL2). Raz w roku konieczne jest wykonanie badania kontrolnego (AST) w celu stwierdzenia czy system monitoringu działa prawidłowo.

Laboratorium Pomiarów Emisji/Powietrza WESSLING Polska świadczy usługi w zakresie kalibracji automatycznych systemów monitoringu emisji zanieczyszczeń na emitorach szeregu instalacji przemysłowych, energetycznych czy spalarni odpadów. Każdorazowo stosujemy metody referencyjne, zgodne z wytycznymi normy PN-EN 14181:2015-02.

Pomiary prowadzone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody.

NASZA OFERTA

  • Kompleksowa ocena systemów ciągłego pomiaru emisji
  • Kalibracja i sprawdzanie pyłomierzy
  • Wyznaczanie charakterystyk pyłomierzy
  • Sprawdzanie i kalibracja prędkościomierzy
  • Pomiary równoległe (porównawcze, kontrolne) stężeń składników gazowych spalin: SO2, NOx (suma NO i NO2), O2, CO, CO2, HCl, HF, TVOC, H2O, NH3
  • Kalibracja analizatorów zanieczyszczeń gazowych, w tym sprawdzanie liniowości
  • Kompleksowa ocena systemów według procedur QAL2 i AST razem z serwisem systemu AMS
  • Szczegółowy raport z przeprowadzonych badań

Zapraszamy do kontaktu oraz składania zapytań ofertowych.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami.

Sprawdź naszą ofertę

Oferta dla deweloperów, architektów i biur nieruchomości.

Sprawdź