Pomiary kalibracyjne QAL2

Pomiary kalibracyjne QAL2 oraz coroczne testy kontrolne AST dla Automatycznych Systemów Pomiarowych AMS

Workers note results

Laboratorium Pomiarów Emisji WESSLING Polska świadczy także usługi w zakresie kalibracji Automatycznych Systemów Pomiaru emisji zanieczyszczeń AMS na emitorach szeregu instalacji przemysłowych, energetycznych czy spalarni odpadów. Pomiary prowadzone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody.

Każdorazowo stosowane są metody referencyjne, określone zarówno przez krajowe jak i europejskie wymagania prawne. Równoległe pomiary za pomocą Standardowych Metod Referencyjnych SRM, wykonywane są zgodnie z europejską normą PN-EN 14181:2015-02.

W celu poznania szczegółów naszej oferty zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami.