Certyfikacja BREEAM

WESSLING Polska posiada wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu pomiarów jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń, zgodnie w wymogami wielokryterialnej certyfikacji budynków BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method).

Sampling with RLTA system

Stosowane techniki pomiarowe wykorzystywane są do szacowania ilości substancji emitowanych przez elementy wykończenia oraz wyposażenie pomieszczeń. Nasi specjaliści służą pomocą w wyznaczeniu miejsc pobierania próbek oraz doboru metodyki ich pobrania, dostosowanej do stawianego celu.

W celu poznania szczegółów naszej oferty zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami.