Wody podziemne

W trosce o naszą wspólną przyszłość, w laboratorium WESSLING Polska przywiązujemy szczególną wagę do dbania o zasoby naturalne.

WESSLING analyses groundwater and so makes a contribution to high drinking water quality.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo szereg analiz, dzięki którym możemy kontrolować poziomy zanieczyszczeń w wodach podziemnych. Zakres badań obejmuje elementy fizyczno-chemiczne charakteryzujące rodzaj zidentyfikowanych oddziaływań naturalnych i antropogenicznych mających wpływ na badane wody podziemne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszystkie oznaczenia wykonywane są przez wykwalifikowany i doświadczony personel przy użyciu najnowszych dostępnych technologii.

Akredytowane pobory wód podziemnych – zarówno z istniejącej sieci piezometrów oraz z instalowanych przez naszych geologów piezometrów tymczasowych, realizujemy na terenie całego kraju.

W celu poznania szczegółów naszej oferty zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym.

Konkluzje BAT dla Spalania Odpadów

3 grudnia 2019 r. została opublikowana Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/2010 z dnia 12 listopada 2019 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE

Więcej informacji

WESSLING waste industry

BDO - Baza Danych Odpadowych

Od stycznia 2020r. wszelkie rodzaje działalności gospodarczej objęte art. 50 ust. 1 Ustawy o Odpadach, nie posiadające jeszcze wpisu, niezwłocznie muszą trafić do bazy BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami).

Więcej informacji