Wody podziemne

W trosce o naszą wspólną przyszłość, w laboratorium WESSLING Polska przywiązujemy szczególną wagę do dbania o zasoby naturalne.

WESSLING analyses groundwater and so makes a contribution to high drinking water quality.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo szereg analiz, dzięki którym możemy kontrolować poziomy zanieczyszczeń w wodach podziemnych. Zakres badań obejmuje elementy fizyczno-chemiczne charakteryzujące rodzaj zidentyfikowanych oddziaływań naturalnych i antropogenicznych mających wpływ na badane wody podziemne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszystkie oznaczenia wykonywane są przez wykwalifikowany i doświadczony personel przy użyciu najnowszych dostępnych technologii.

Akredytowane pobory wód podziemnych – zarówno z istniejącej sieci piezometrów oraz z instalowanych przez naszych geologów piezometrów tymczasowych, realizujemy na terenie całego kraju.

W celu poznania szczegółów naszej oferty zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym.

WESSLING Polska - zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 ze zm.), badania pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać (...)

Więcej informacji

Akredytacja nowych substancji aktywnych

W trosce o bezpieczną żywność WESSLING Polska stale rozszerza zakres badanych pozostałości pestycydów w świeżych owocach i warzywach.

Więcej informacji