Wody powierzchniowe

Jakość wód powierzchniowych i ich zasobów podlega najwyższym standardom i wymaga regularnej kontroli

Analysis of surface water: specialists of WESSLING
WESSLING – Precise laboratory analysis
WESSLING – Precise laboratory analysis

Analizy wykonane w akredytowanym laboratorium WESSLING Polska umożliwią uzyskanie rzetelnej wiedzy o stanie wód, koniecznej do podejmowania działań na rzecz ich ochrony przed zanieczyszczeniami.

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie pobierania i analiz próbek wód powierzchniowych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi. Referencyjne metody badań, stosowane w naszych laboratoriach, pozwalają na wykorzystanie uzyskanych wyników na potrzeby instytucji kontrolnych.

Służymy również pomocą we właściwej interpretacji rezultatów badań oraz pomoc w rozwiązywaniu Państwa problemów.

W celu poznania szczegółów naszej oferty zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym.