Badania kompostowalności produktów

WESSLING, jako firma wspierająca zrównoważony rozwój, oferuje laboratoryjne testy kompostowalności określające, czy dany produkt nadaje się do kompostowania.

W odpowiedzi na obecne wyzwania środowiskowe zmieniają się regulacje prawne, a konsumenci dostosowują swoje wzorce konsumpcji, podążając w kierunku rozwiązań przyjaznych środowisku i dążących do redukcji odpadów. Odpowiedzią producentów na zachodzące zmiany jest rozwój produktów kompostowalnych, umożliwiających recykling odpadów.

Kompostowalność, czyli wartość dodana produktów konsumenckich

Dostarczanie produktów lub opakowań, które mogą być umieszczane przez konsumentów we własnych kompostownikach lub kompostowane przemysłowo, przynosi rzeczywistą wartość dodaną produktom, ponieważ przyczyniając się do zmniejszenia ilości odpadów spełnia obecne i przyszłe wymagania społeczne i środowiskowe.

WESSLING Green Lab

Testy kompostowalności przeprowadzane są w nowym laboratorium grupy WESSLING, nazwanym WESSLING GreenLab. Działalność analityczna i dokumentacyjna jest w nim całkowicie cyfrowa. W tym celu wyposażono je w ekran do monitorowania testów. Ponadto firma WESSLING stworzyła system cyfrowej transmisji informacji, w szczególności do automatycznego monitorowania warunków testowych w zbiornikach zawierających próbki.

Laboratorium składa się z 30 m² powierzchni przeznaczonej na prace badawcze oraz 40 m² przestrzeni, w której umieszczane są próbki. Ta ostatnia przestrzeń jest utrzymywana w ciemności, aby spełnić warunki kompostowania określone przez normy, według których przeprowadzane są testy kompostowalności.

Szczególną cechą laboratorium jest to, że posiada specjalne uszczelnione ścianki, które umożliwiają utrzymanie temperatury wewnętrznej 25°C i spełniają warunki narzucone przez normy dotyczące domowych testów kompostowalności i biodegradowalności w różnych środowiskach.

Aby zasymulować warunki kompostowania przemysłowego, WESSLING GreenLab przeprowadza testy biodegradacji w piecu ustawionym na 58°C.

Laboratorium posiada również komorę wzrostu do badań ekotoksykologicznych na roślinach, która kontroluje wszystkie parametry potrzebne do ich prawidłowego rozwoju. Testy te są konieczne, aby poświadczyć, że kompost zawierający zdegradowany materiał nie wpływa na rozwój roślin.

Badania kompostowalności produktów - galeria zdjęć

Kompostowanie przydomowe i przemysłowe: dwa różne standardy

W Europie dostępne są różne standardy określające warunki, które powinny spełniać produkty określane jako kompostowalne. Europejska norma EN 13432 określa warunki dla produktów, które ulegają biodegradacji w warunkach kompostowania przemysłowego.  Warunki kompostowania w środowisku przemysłowym pozwalają na przyspieszenie procesu rozkładu dzięki wysokiej temperaturze (około 58°C). 

Większe wymagania stawiane są natomiast dla produktów, które mają ulegać degradacji w kompostownikach przydomowych. Niższa temperatura rozkładu produktu kompostowanego (około 25°C) sprawia, że proces ten jest trudniejszy i trwa dłużej. Warunki jakie muszą spełniać produkty nadające się do kompostowania przydomowego określa między innymi francuska norma NF T51-800 oparta na standardzie EN 13432.

Dla rozpoznania produktów kompostowalnych i odróżnienia ich od innych produktów, które często określane są jako biodegradowalne, lecz nie spełniają definicji kompostowalności - a mianowicie nie ulegają rozkładowi do dwutlenku węgla i wody oraz „czystego” kompostu, lecz rozpadają się jedynie pod wpływem tlenu i np. promieni słonecznych na drobne kawałki polimerów, z których są wytworzone - stworzono systemy certyfikacji dla tych produktów. Produkty spełniające normę EN 13432, które nadają się do kompostowania w warunkach przemysłowych, mogą być oznakowane symbolem kompostowalności nadanym przez jednostki certyfikujące.

Jak długo trwają testy kompostowalności i jakie produkty można zbadać?

WESSLING oferuje testy produktów opakowaniowych i innych produktów z tworzyw sztucznych, papieru lub materiałów pochodzenia biologicznego w celu ustalenia, czy nadają się one do kompostowania w kontekście domowym lub przemysłowym.

Czas trwania testów jest różny i zajmuje od 6 do maksymalnie 11 miesięcy w przypadku testu na kompostowalność w warunkach domowych i od 10 do maksymalnie 20 miesięcy dla testu na możliwość kompostowania przemysłowego. 

Jak przebiega test na kompostowalność?

Test na kompostowalność przebiega w 4 następujących etapach:

  • Identyfikacja i charakterystyka chemiczna – określa skład oraz właściwości fizyczne produktu i trwa około 1 miesiąca.
  • Biodegradacja - określa zdolność do spożycia przez odpowiednią florę bakteryjną poprzez konwersję węgla organicznego do dwutlenku węgla (trwa od 6 do 12 miesięcy)
  • Rozpad, czyli oznaczenie fizycznej fragmentacji produktu podczas kompostowania (trwa od 3 do 6 miesięcy) 
  • Test ekotoksyczności – określa jakość powstałego kompostu i sprawdza, czy nie stanowi on zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla środowiska. To ostatni etap, trwający około 1 miesiąca.

Biodegradacja oraz rozpad – te dwa testy można prowadzić równolegle, dlatego ich czasy trwania nie sumują się.

Produkty, które pozytywnie przejdą wszystkie etapy testu na kompostowalność można certyfikować w niezależnych jednostkach, a po uzyskaniu certyfikatu są one znakowane odpowiednimi symbolami potwierdzającymi ich zgodność z odpowiednia normą. Jest to potwierdzenie zarówno dla producenta, jak i dla konsumenta, że certyfikowany produkt może być kompostowany w dowolnym kompostowniku i ulegnie degradacji w ciągu kilku tygodni lub miesięcy - w zależności od jego właściwości - przyczyniając się do redukcji powstających odpadów.

NASZA OFERTA

W WESSLING wykonujemy czteroetapowe testy na kompostowalność, obejmujące identyfikację i charakterystykę chemiczną produktu, biodegradację, rozpad oraz test na ekotoksyczność. Pozytywny wynik testów jest podstawą do przekazania produktu do jednostki certyfikującej, w celu uzyskania certyfikatu dla produktu.

Zachęcamy do kontaktu i zapoznania się ze szczegółami naszej oferty.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami.

Sprawdź naszą ofertę

Oferta dla deweloperów, architektów i biur nieruchomości.

Sprawdź