Badania materiałów

W laboratoriach WESSLING wykonają Państwo badania próbek materiałów oraz kruszyw i tłucznia kolejowego pod kątem obecności substancji zanieczyszczających, w tym na obecność włókien azbestowych. Sprzęt, w który wyposażone są nasze laboratoria, pozwala na ilościowe i jakościowe rozpoznanie włókien azbestu.

WESSLING oferuje badania fizykochemiczne próbek materiałów jednorodnych i niejednorodnych, w tym badania kruszyw i tłucznia kolejowego. 

Kruszywo

Kruszywo naturalne pozyskuje się z dna jezior i rzek lub z kopalni piasku i żwiru. Kruszywo sztuczne pochodzenia mineralnego powstaje z pomocą ingerencji w materiał. Uzyskuje się go za pomocą recyklingu lub obróbki termicznej. Możemy również wyróżnić kruszywo organiczne, powstające z tworzyw sztucznych, zrębków, wiórów i trocin oraz kruszywo z odpadów przemysłowych.

Dlaczego bada się kruszywo?

Kruszywo to sypki materiał posiadający szerokie spektrum zastosowań. Używane jest w wielu pracach budowlanych, między innymi jako materiał pod budowę dróg. Przed wykorzystaniem kruszywa w budownictwie drogowym warto jest wykonać opinię ekologiczną, która w oparciu o wyniki analiz laboratoryjnych sprawdzi czy kruszywo może posiadać właściwości niebezpieczne dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi.

Kolejnym przykładem zastosowania kruszywa jest użycie go jako podsypki tłuczniowej w nawierzchni kolejowej. Kierując się względami racjonalnej gospodarki materiałami oraz ochrony środowiska, często podsypka przeznaczona do usunięcia torów znajduje ponowne zastosowanie – w zależności od stopnia jej zanieczyszczenia. Jeśli występujące w niej substancje zanieczyszczające uniemożliwiają ponowne jej wykorzystanie, należy poddać ją składowaniu na odpowiednim składowisku odpadów. W laboratorium WESSLING wykonujemy badania fizykochemiczne, pozwalające określić czy kruszywo zawiera substancje niebezpieczne, a w przypadku konieczności poddania go składowaniu, przeprowadzamy testy wymywania.

Azbest

Azbest to handlowa nazwa sześciu minerałów włóknistych naturalnie występujących w przyrodzie. Z uwagi na swoje właściwości fizykochemiczne, takie jak odporność na niskie i wysokie temperatury, czynniki chemiczne i biologiczne, a także właściwości izolacyjne oraz relatywnie niską cenę zyskały bardzo dużą popularność i były szeroko stosowane przez ludzi, głównie w budownictwie.

Które wyroby mogą zawierać azbest?

Wśród wyrobów, które mogą zawierać włókna azbestowe, znajdują się:

 • pokrycia dachowe: eternit i papa dachowa,
 • pokrycia podłogowe, płytki PCV,
 • płyty elewacyjne i balkonowe,
 • kit szklarski,
 • kleje, tynki, wypełniacze,
 • drobne urządzenia w gospodarstwach domowych: żelazka, płyty kuchenne, piece akumulacyjne,
 • rury do instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • przewody wentylacyjne i kominowe.

Dlaczego azbest jest niebezpieczny?

Azbest stanowi zagrożenie ze względu na swoją włóknistą strukturę, która z jednej strony pozwalała ludziom wykorzystywać bardzo dobre właściwości użytkowe tego materiału, a z drugiej zaś okazała się  śmiertelnie niebezpieczna dla ich zdrowia. Włókna azbestu dostające się do organizmu człowieka podczas oddychania na stałe pozostają w jego płucach, przyczyniając się do powstawania takich chorób jak:

 • pylica azbestowa (azbestoza),
 • rak płuc,
 • międzybłoniak opłucnej.

Włókna azbestu uwalniają się do powietrza w wyniku obróbki mechanicznej, np. łamania, tarcia, kruszenia, rozbijania, cięcia, itp., a także w wyniku działania czynników atmosferycznych. Im starszy i bardziej zniszczony jest dach wykonany z płyt azbestowych, tym więcej włókien się z niego ulatnia. Bardzo duże niebezpieczeństwo pojawia się również podczas demontażu wyrobów azbestowych, które łatwo kruszą się, czy pękają. Dlatego zajmować mogą się nim wyłącznie odpowiednio przeszkolone i upoważnione do tego firmy.

NASZA OFERTA

W WESSLING wykonujemy badania fizykochemiczne materiałów spoistych i niespoistych na obecność substancji zanieczyszczających, w tym również:

 • badania fizykochemiczne kruszywa i tłucznia kolejowego na obecność zanieczyszczeń, takich jak: metale, rtęć, WWA, indeks oleju mineralnego (stężenie węglowodorów C10 - C40 ), stężenie węglowodorów C12 – C35 (składniki frakcji oleju) oraz testy wymywania, pozwalające na poddanie zanieczyszczonego kruszywa składowaniu na odpowiednim składowisku,
 • badania azbestu w próbkach gruntów, wody, powietrza i prób materiałowych przy użyciu mikroskopii elektronowej dla ilościowego określenia zawartości włókien oraz jakościowej identyfikacji rodzaju włókien, takich jak serpentyny (chryzotyl) i amfibole (krokidolit, amosyt, antofilit).

Skontaktuj się z nami, aby zapoznać się ze szczegółami naszej oferty.

     

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami.

WESSLING Polska uczestnikiem systemu certyfikacji QS

WESSLING Polska wykonuje badania dla firm uczestniczących w programie certyfikacji QS. Quality scheme for food, jako laboratorium posiadające zatwierdzenie centrum certyfikującego.

Więcej informacji

WESSLING Polska Partnerem Strategicznym Przedsięwzięcia „Oczyszczalnia Przyszłości”

Udział WESSLING Polska w Przedsięwzięciu „Oczyszczalnia Przyszłości” organizowanym przez NCBR. Nasza firma Partnerem Strategicznym.

Więcej informacji

Umów spotkanie online

Jeśli jesteś zainteresowany spotkaniem online z przedstawicielem naszej firmy, poinformuj nas o tym.

Więcej