Badania odpadów

Badania odpadów są niezbędne w celu sprawdzenia różnych możliwości ich zagospodarowania, co jest niezwykle ważne z punktu widzenia ochrony środowiska, jak również efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa.

Recycling von Abfällen

Za pomocą badań laboratoryjnych wytwórca odpadów może m.in. zweryfikować czy odpady uznane za niebezpieczne rzeczywiście zawierają stężenia substancji, które czynią z nich odpady niebezpieczne, a także określić czy odpady posiadają  odpowiednie parametry, aby móc je potraktować jako paliwo alternatywne lub produkt uboczny. 

Regulacje prawne dotyczące odpadów

Pojęciem wyjściowym i niezbędnym w przypadku odpadów jest kod odpadu. Zależy on od źródła ich powstawania, oraz informuje czy odpad jest niebezpieczny. Rozporządzeniem określającym kody odpadów jest Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów.

Zanim zdecydujemy o składowaniu odpadu na składowisku, znając jego kod sprawdzamy czy może on być wykorzystany i w jaki sposób, czy powinny zostać wykonane w tym celu badania odpadu i jaki powinien być ich zakres. Te informacje zawierają się w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami.

Zakres badań odpadu, który ma zostać potencjalnie użyty do celów energetycznych jako paliwo alternatywne (RDF) określa odbiorca paliwa (np. cementownia lub elektrownia), natomiast sama analiza leży po stronie dostawcy lub dystrybutora paliwa.

Jeśli jednak konieczne jest zeskładowanie odpadu na składowisku, należy dostosować działania do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach. 

Informuje ono o zakresie analiz koniecznych do stwierdzenia czy odpad może być skierowany na konkretny typ składowiska (składowisko odpadów obojętnych, składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne lub składowisko odpadów niebezpiecznych).

Akredytowane Laboratoria Grupy WESSLING specjalizują się w badaniach różnego rodzaju odpadów i posiadają szeroki zakres analityczny.

NASZA OFERTA

  • Badania paliw alternatywnych (RDF) oraz biomasy pod kątem wykorzystania do celów energetycznych (m.in. ciepło spalania, wartość opałowa, strata prażenia (LOI), wilgotność, wodór, popiół, chlor, siarka, węgiel i metale ciężkie).
  • Badania odpadów pod kątem właściwości, które czynią z nich odpady niebezpieczne, w celu zmiany lub przekwalifikowania kodu odpadu.
  • Testy zgodności odpadów wraz z opracowaniem karty charakterystyki odpadu  - określenie możliwości składowania odpadu na danym typie składowiska (m.in. metale ciężkie, aniony, indeks fenolowy, DOC, TDS, TOC, BTEX, WWA, PCB, strata przy prażeniu, ciepło spalania, zdolność do neutralizacji kwasów).
  • Akredytowane pobieranie próbek do badań laboratoryjnych

Zapraszamy do kontaktu i składania zapytań ofertowych.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami.

WESSLING waste industry

BDO - Baza Danych Odpadowych

Od stycznia 2020r. wszelkie rodzaje działalności gospodarczej objęte art. 50 ust. 1 Ustawy o Odpadach, nie posiadające jeszcze wpisu, niezwłocznie muszą trafić do bazy BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami).

Więcej informacji

Zakaz używania plastikowych wyrobów jednorazowego użytku

Trwałość tworzyw sztucznych prowadzi do ich gromadzenia się w wodach mórz i oceanów, dlatego Dyrektywa Plastikowa wprowadziła zakaz używania wyrobów jednorazowego użytku.

Więcej informacji

Sprawdź naszą ofertę

Oferta dla deweloperów, architektów i biur nieruchomości.

Sprawdź