Badania osadów ściekowych

Osady ściekowe zgodnie z terminologią są produktem ubocznym, odpadem powstającym na oczyszczalni ścieków przemysłowych i komunalnych w procesie oczyszczania ścieków. Badania osadu ściekowego są wykonywane głównie dla potrzeb zagospodarowania tego produktu.

Industrial wastewater in clarifier of a sewage treatment plant

Osady ściekowe mogą być wykorzystywane w rolnictwie, do rekultywacji terenów na cele rolne oraz cele nierolne wynikające z planu gospodarki odpadami, planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz do uprawy roślin do produkcji kompostu i pasz i roślin nieprzeznaczonych do spożycia.

Odpowiedzialność za prawidłowe stosowanie osadów ściekowych, a więc również za ich badanie, ciąży na ich wytwórcy. 

W WESSLING Polska wykonujemy badania osadów ściekowych metodami akredytowanymi i referencyjnymi. Oferujemy kompleksowe wsparcie, również na etapie interpretacji wyników.

Wykonujemy badania osadów ściekowych zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych.

NASZA OFERTA

  • Akredytowany pobór próbek osadów ściekowych
  • Akredytowane badania parametrów fizykochemicznych: pH, sucha masa, substancja organiczna, azotu, fosfor, wapń, magnez, metale ciężkie
  • Akredytowane badania parametrów mikrobiologicznych: Salmonella, liczba żywych jaj pasożytów jelitowych (Ascaris, Trichuris, Toxocara)
  • Opracowanie dokumentacji dotyczącej ustalenia dopuszczalnej dawki osadu w celu rolniczego lub przyrodniczego wykorzystania

Zapraszamy do kontaktu oraz składania zapytań ofertowych.

   

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami.

Medicines in GMP laboratory of WESSLING for pharmaceutical analysis

Badania farmaceutyków w WESSLING

Nasze certyfikowane przez GMP laboratoria w lokalizacjach w Münster i Budapeszcie są partnerami firm farmaceutycznych, producentów substancji czynnych, zaróbek i gotowych produktów leczniczych oraz aptek szpitalnych.

Więcej informacji

Konkluzje BAT dla Spalania Odpadów

3 grudnia 2019 r. została opublikowana Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/2010 z dnia 12 listopada 2019 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE

Więcej informacji

Sprawdź naszą ofertę

Oferta dla deweloperów, architektów i biur nieruchomości.

Sprawdź