Badania ścieków

Do prowadzenia okresowych badań ścieków zobowiązane są podmioty posiadające pozwolenia wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód poprzez odprowadzanie ścieków komunalnych i przemysłowych.

WESSLING: Sampling and analysis

Ścieki można podzielić na komunalne, czyli te znajdujące się w kanalizacji komunalnej (bez względu na ich pochodzenie), bytowo-gospodarcze, powstające w gospodarstwach domowych z wód zużytych do czynności higienicznych oraz na przemysłowe, zawierające produkty uboczne procesów technologicznych. Ścieki przemysłowe stanowią większe wyzwanie ze względu na dużą różnorodność występujących w nich związków chemicznych. Wody opadowe i roztopowe również zalicza się do ścieków, ponieważ zmywają zanieczyszczenia z różnych powierzchni zanim spłyną do kanalizacji.

Badaniom podlegają zarówno ścieki surowe, jak i oczyszczone. Pozwala to na ocenę skuteczności urządzeń przeznaczonych do ich oczyszczania. Indywidualny zakres badań oraz przedsięwzięcia konieczne do ograniczenia negatywnego oddziaływania ścieków na środowisko ustalany jest w pozwoleniach wodnoprawnych.

WESSLING Polska wykonuje akredytowane usługi pobierania próbek oraz badań laboratoryjnych wszystkich rodzajów ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

NASZA OFERTA

  • Akredytowane pobieranie próbek ścieków (chwilowy i średniodobowy)
  • Akredytowane badania parametrów fizykochemicznych, m.in.: metale ciężkie, Chlorofenole, Pestycydy, PCB, zawiesiny, pH, BZT5, ChZT, OWO, azoty, aniony, cyjanki, chlor, detergenty, Węglowodory ropopochodne, WWA, BTX, AOX, siarczki i siarkowodór, ekstrakt eterowy
  • Akredytowane badania parametrów mikrobiologicznych, takich jak: jaja pasożytów jelitowych (Ascaris, Trichuris, Toxocara), Salmonella
  • Opracowanie operatów wodnoprawnych.

Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia Państwa indywidualnych potrzeb oraz sporządzenia wyceny.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami.

Zakaz używania plastikowych wyrobów jednorazowego użytku

Trwałość tworzyw sztucznych prowadzi do ich gromadzenia się w wodach mórz i oceanów, dlatego Dyrektywa Plastikowa wprowadziła zakaz używania wyrobów jednorazowego użytku.

Więcej informacji

Koncepcja bezpieczeństwa i higieny w aspekcie zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-Cov-2

Ochrona zdrowia publicznego oraz bezpieczeństwo społeczeństwa podczas pandemii wirusa SARS- CoV-2 stanowi w ostatnim czasie największe wyzwanie dla nas wszystkich.

Więcej informacji

Sprawdź naszą ofertę

Oferta dla deweloperów, architektów i biur nieruchomości.

Sprawdź