Badania wody

Woda to substancja niezbędna do życia wszystkim organizmom. Dlatego też tak ważna jest jej jakość. Pogarszający się stan jakości wód powoduje konieczność wzmożenia ich kontroli.

Water analysis at WESSLING: consulting, sampling and analysis.

WESSLING Polska sp. z o.o. jako akredytowane laboratorium badawcze specjalizujące się w kompleksowych badaniach środowiska oferuje następujące usługi:

  • Akredytowane pobieranie próbek do badań laboratoryjnych
  • Badania wody powierzchniowej
  • Badania wody podziemnej
  • Badania wody pitnej
  • Badania wody opadowej i roztopowej
  • Badania wody basenowej
  • Badania wody ciepłej w kierunku oznaczania bakterii Legionella

Każdy z wymienionych powyżej rodzajów wody podlega odrębnym regulacjom prawnym, które to szczegółowo określają sposoby monitorowania oraz zakresy badań najistotniejszych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych.

Cows eating hay after feed analysis.

System GMP+ dla zwiększenia bezpieczeństwa pasz

Certyfikat GMP+ to potwierdzenie stosowania praktyk produkcyjnych spełniających kryteria dbałości o bezpieczeństwo pasz. WESSLING Polska sp. z o.o. wspiera proces certyfikacji.

Więcej informacji

Nowa dyrektywa w sprawie wody pitnej

Nowa dyrektywa ułatwia dostęp do wody pitnej, zachęca ludzi do rezygnacji z wody butelkowanej, chroni środowisko wodne przed odpadami z plastiku i zmienia zakres monitoringu wody pitnej

Więcej informacji

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami.