Woda basenowa

Zarządzanie pływalniami przynosi wyzwanie zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego wody oraz odpowiedzialność za zdrowie użytkowników. Właśnie dlatego konieczna jest dbałość o zachowanie odpowiedniej jakości wody i jej ciągły monitoring.

Bottom of a pool

Zarządzający pływalnią zobowiązany jest do regularnego nadzoru nad jakością wody na podstawie bieżącej obserwacji, systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urządzeń i rejestrowania wyników pomiaru jakości wody na pływalni, prowadzenia badań jakości wody zgodnie z harmonogramem ustalonym z Sanepidem oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia sytuacji mogącej mieć wpływ na pogorszenie jakości wody na pływalni.

 

Przepisy dotyczące kontroli jakości wody basenowej

Wymagania, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, częstotliwość pobierania próbek do badań, zakres analiz oraz metodyki referencyjne określa:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach

NASZA OFERTA

  • Akredytowane pobieranie próbek wody basenowej do badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych
  • Dostarczenie odpowiednich pojemników do samodzielnego poboru przez klienta - WESSLING-box
  • Akredytowane badania wody basenowej w zakresie parametrów mikrobiologicznych: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, gronkowce koagulazododatnie, ogólna liczba mikroorganizmów, Legionella
  • Akredytowane badania parametrów fizykochemicznych, takich jak: pH, potencjał redox, chlor, temperatura
  • Opracowanie raportu z badań

Skontaktuj się z oddziałem w Krakowie

Skontaktuj się z oddziałem w Poznaniu

Umów spotkanie online

Jeśli jesteś zainteresowany spotkaniem online z przedstawicielem naszej firmy, poinformuj nas o tym.

Więcej