Profesjonalne badanie wody basenowej

Zarządzanie pływalniami przynosi wyzwanie zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego wody oraz odpowiedzialność za zdrowie użytkowników. Właśnie dlatego konieczna jest dbałość o zachowanie odpowiedniej jakości wody i jej ciągły monitoring.

Badanie wody basenowej

Zarządzający pływalnią zobowiązany jest do regularnego nadzoru nad jakością wody na podstawie bieżącej obserwacji, systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urządzeń i rejestrowania wyników pomiaru jakości wody na pływalni, prowadzenia badań jakości wody zgodnie z harmonogramem ustalonym z Inspekcją Sanitarną oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia sytuacji mogącej mieć wpływ na pogorszenie jakości wody na pływalni.

 

Przepisy dotyczące kontroli jakości i badania wody basenowej

Wymagania, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, częstotliwość pobierania próbek do badań, zakres analiz oraz metodyki referencyjne określa:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach

NASZA OFERTA

  • Akredytowane pobieranie próbek wody basenowej do badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych
  • Dostarczenie odpowiednich pojemników do samodzielnego poboru przez klienta - WESSLING-box
  • Akredytowane badania wody basenowej w zakresie parametrów mikrobiologicznych: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, gronkowce koagulazododatnie, ogólna liczba mikroorganizmów, Legionella
  • Akredytowane badania parametrów fizykochemicznych, takich jak: pH, potencjał redox, chlor, temperatura
  • Opracowanie raportu z badań

Skontaktuj się z oddziałem w Krakowie

Skontaktuj się z oddziałem w Poznaniu

Sprawdź naszą ofertę

Oferta dla deweloperów, architektów i biur nieruchomości.

Sprawdź