Woda ciepła (Legionella)

Legionella to bakteria występująca między innymi w głowicach pryszniców i natrysków oraz w zbiornikach ciepłej wody. Kontrola obecności tej bakterii w wodzie to zadanie nadzorców basenów i pływalni, jak również osób sprawujących nadzór nad wodą pitną

Bakterię Legionella cechuje łatwość namnażania się w zbiornikach wody stojącej, instalacjach wodociągowych ciepłej wody, systemach klimatyzacyjnych i obiegach wód chłodniczych. Jej obecność w wodzie może prowadzić do zachorowania na legionellozę (chorobę legionistów), która jest ciężką i zakaźną chorobą dróg oddechowych. Jej łagodniejsza wersja, gorączka Pontiac, daje jedynie objawy grypopochodne.

Do badań ciepłej wody w zakresie występowania Legionella zobowiązani są zarządcy budynków, które są zaopatrywane w ciepłą wodę. Do takich należą budynki zamieszkania zbiorowego (hotele i pensjonaty), budynki użyteczności publicznej (żłobki, przedszkola, szkoły) oraz zakłady opieki zdrowotnej (w tym szpitale, sanatoria).

Przepisy dotyczące kontroli jakości ciepłej wody

Wytyczne dotyczące badania wody ciepłej w zakresie Legionella zawierają następujące rozporządzenia:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach

NASZA OFERTA

  • Akredytowany pobór próbki wody do badania mikrobiologicznego
  • Dostarczenie odpowiednich pojemników do samodzielnego poboru przez klienta - WESSLING-box
  • Akredytowane badanie wody w zakresie: Legionella
  • Opracowanie raportu z badań

Skontaktuj się z oddziałem w Krakowie

Skontaktuj się z oddziałem w Poznaniu

Sprawdź naszą ofertę

Oferta dla deweloperów, architektów i biur nieruchomości.

Sprawdź