Osady ściekowe

Osady ściekowe zgodnie z terminologią są produktem ubocznym, odpadem powstającym na oczyszczalniach ścieków przemysłowych i komunalnych w procesie oczyszczania ścieków. Analizy osadu wykonywane są głównie dla potrzeb zagospodarowania tego produktu.

Industrial wastewater in clarifier of a sewage treatment plant

Rozporządzenie, które reguluje wszelkie kwestie prawne odnośnie osadów ściekowych to Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych. (Dz.U. z 2015 r., poz. 257).

Zapraszamy do wykonania analiz osadów ściekowych w naszym laboratorium.

W celu poznania szczegółów naszej oferty zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym.

Konkluzje BAT dla Spalania Odpadów

3 grudnia 2019 r. została opublikowana Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/2010 z dnia 12 listopada 2019 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE

Więcej informacji

WESSLING waste industry

BDO - Baza Danych Odpadowych

Od stycznia 2020r. wszelkie rodzaje działalności gospodarczej objęte art. 50 ust. 1 Ustawy o Odpadach, nie posiadające jeszcze wpisu, niezwłocznie muszą trafić do bazy BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami).

Więcej informacji