Osady ściekowe

Osady ściekowe zgodnie z terminologią są produktem ubocznym, odpadem powstającym na oczyszczalniach ścieków przemysłowych i komunalnych w procesie oczyszczania ścieków. Analizy osadu wykonywane są głównie dla potrzeb zagospodarowania tego produktu.

Industrial wastewater in clarifier of a sewage treatment plant

Rozporządzenie, które reguluje wszelkie kwestie prawne odnośnie osadów ściekowych to Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych. (Dz.U. z 2015 r., poz. 257).

Zapraszamy do wykonania analiz osadów ściekowych w naszym laboratorium.

W celu poznania szczegółów naszej oferty zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym.

WESSLING Polska - zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 ze zm.), badania pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać (...)

Więcej informacji

Akredytacja nowych substancji aktywnych

W trosce o bezpieczną żywność WESSLING Polska stale rozszerza zakres badanych pozostałości pestycydów w świeżych owocach i warzywach.

Więcej informacji