Osady ściekowe

Osady ściekowe zgodnie z terminologią są produktem ubocznym, odpadem powstającym na oczyszczalniach ścieków przemysłowych i komunalnych w procesie oczyszczania ścieków. Analizy osadu wykonywane są głównie dla potrzeb zagospodarowania tego produktu.

Industrial wastewater in clarifier of a sewage treatment plant

Rozporządzenie, które reguluje wszelkie kwestie prawne odnośnie osadów ściekowych to Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych. (Dz.U. z 2015 r., poz. 257).

Zapraszamy do wykonania analiz osadów ściekowych w naszym laboratorium.

W celu poznania szczegółów naszej oferty zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym.

Cows eating hay after feed analysis.

System GMP+ dla zwiększenia bezpieczeństwa pasz

Certyfikat GMP+ to potwierdzenie stosowania praktyk produkcyjnych spełniających kryteria dbałości o bezpieczeństwo pasz. WESSLING Polska sp. z o.o. wspiera proces certyfikacji.

Więcej informacji

Nowa dyrektywa w sprawie wody pitnej

Nowa dyrektywa ułatwia dostęp do wody pitnej, zachęca ludzi do rezygnacji z wody butelkowanej, chroni środowisko wodne przed odpadami z plastiku i zmienia zakres monitoringu wody pitnej

Więcej informacji