Osady ściekowe

Osady ściekowe zgodnie z terminologią są produktem ubocznym, odpadem powstającym na oczyszczalniach ścieków przemysłowych i komunalnych w procesie oczyszczania ścieków. Analizy osadu wykonywane są głównie dla potrzeb zagospodarowania tego produktu.

Industrial wastewater in clarifier of a sewage treatment plant

Rozporządzenie, które reguluje wszelkie kwestie prawne odnośnie osadów ściekowych to Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych. (Dz.U. z 2015 r., poz. 257).

Zapraszamy do wykonania analiz osadów ściekowych w naszym laboratorium.

W celu poznania szczegółów naszej oferty zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym.

Europejski tydzień redukcji odpadów tuż tuż !!!

W związku z powyższym w dniach 18-22 listopada 2019r. WESSLING Polska Sp. z o.o. zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w bezpłatnych warsztatach poświęconych tematyce segregacji i redukcji odpadów.

Więcej informacji

WESSLING analyses groundwater and so makes a contribution to high drinking water quality.

WESSLING Polska - Nowy zakres akredytacji

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż w dniu 09 lipca 2019 uzyskaliśmy Certyfikat Akredytacji w oparciu o nowe wydania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

Więcej informacji