Akredytowane laboratorium badawcze - pobieranie próbek z akredytacją

Każdorazowe pobieranie próbek w sposób akredytowany, czyli spójny i zgodny z procedurami, umożliwia późniejsze porównywanie wyników. Odpowiednio dobrane miejsca poboru próbek dają obraz rzeczywistego rozmieszczenia zanieczyszczeń

Akredytowane laboratorium badawcze

Prawidłowe pobieranie próbek do badań laboratoryjnych to istotna kwestia z punktu widzenia wiarygodności wyników. Akredytowany pobór próbek potwierdza nasze kompetencje oraz świadczy o najlepszym przygotowaniu teoretycznym i praktycznym danego laboratorium badawczego.

Co to znaczy, że laboratorium ma akredytację?

Zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17000:2020-12 mianem akredytacji określa się „atestację przez stronę trzecią, dotyczącą jednostki oceniającej zgodność, służącą formalnemu wykazaniu jej kompetencji do wykonywania określonych zadań w zakresie oceny zgodności”. Laboratoria badawcze akredytowane to zatem takie, których praca przebiega zgodnie z przyjętymi standardami dla tego typu placówek. Decyzję o udzieleniu tego rodzaju pełnomocnictwa podejmuje Polskie Centrum Akredytacji.

Uzyskanie akredytacji oznacza, że w danej placówce został wdrożony certyfikowany system zarządzania jakością. Polega on na stałym monitorowaniu miarodajności wyników badań prowadzonych przez dane laboratorium akredytowane. Zaawansowany system kontroli zapewnia wysoką jakość prowadzonych badań, a także adekwatność stosowanych przez daną jednostkę metod badawczych.

Korzyści

Celem akredytacji jest wzbudzenie zaufania wobec najlepszych placówek laboratoryjnych. Powierzenie badania laboratorium akredytowanemu daje gwarancję uzyskania rzetelnego wyniku pomiaru. Ryzyko błędów minimalizują wysokie kompetencje personelu, jak również staranny dobór metod badawczych – także w zakresie poboru materiału do badania. 

Stosowanie jednolitych norm pozwala na obiektywną ocenę rezultatów analiz przeprowadzonych w różnym miejscu i czasie. Każdorazowe pobieranie próbek w sposób spójny i zgodny z procedurami umożliwia późniejsze porównywanie wyników. Odpowiednio dobrane miejsca poboru próbek dają obraz rzeczywistego rozmieszczenia zanieczyszczeń.

Normę wśród laboratoriów akredytowanych stanowi zachowanie najwyższych standardów higieny. Zamawiając tę usługę, mają Państwo pewność, że próbki nie zostaną zanieczyszczone w trakcie poboru. Dostarczymy je do laboratorium badawczego tego samego dnia w pojemnikach przystosowanych do rodzaju próbki oraz utrwalonych w sposób potrzebny do przeprowadzenia zleconych analiz. Transport próbek odbywa się w pojemnikach WESSLING-box, utrzymujących odpowiednią temperaturę i wilgotność.

Pobieramy próbki na terenie całej Polski. Nasze priorytety stanowią zapewnienie najwyższej jakości usług, zgodność z wymogami prawnymi, poufność i prawa własności klienta.

W przypadku pytań lub chęci uzyskania oferty cenowej pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami.

Certyfikacja DIN CERTCO w WESSLING GreenLab

Pierwsze francuskie laboratorium certyfikowane przez DIN CERTCO

Więcej informacji

Zmiana Lokalizacji Laboratorium - Utrzymanie Ciągłości Pracy i Akredytacji

Zmiana lokalizacji laboratorium wydaje się pracą niecodzienną, niestandardową, a cały proces bardzo skomplikowany. Jednak coraz więcej laboratoriów decyduje w trakcie rozwoju działalności na zmianę lokalizacji.

Więcej informacji

Sprawdź naszą ofertę

Oferta dla deweloperów, architektów i biur nieruchomości.

Sprawdź