Badania fizykochemiczne

WESSLING Polska bada pasze w zakresie zanieczyszczeń fizyko-chemicznych, między innymi w celu uzyskania certyfikatu GMP+ świadczącego o wysokiej jakości produktu i bezpieczeństwie jego wytwarzania.

Bezpieczeństwo pasz to także bezpieczeństwo żywności, którą spożywamy. Pasza zasadniczo wpływa na jakość mięsa oraz innych wyrobów pochodzenia odzwierzęcego, więc jej jakość determinuje jakość spożywanego przez nas pożywienia. Ważne jest, by proces jej wytwarzania, transportu i przechowywania był pod stałą kontrolą uwzględniającą badania laboratoryjne. Informują one, czy pasza nie została zanieczyszczona oraz pozwalają określić jej wartość odżywczą.

Nasze laboratorium wykonuje badania metodami akredytowanymi i w oparciu o obowiązujące regulacje prawne, takie jak:

Dyrektywa 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie niepożądanych substancji w paszach zwierzęcych.

W WESSLING Polska wykonujemy również badania pasz na potrzeby uzyskania certyfikatu GMP+. Jest to system certyfikacji w sektorze pasz, który określa jakie wymagania jakościowe oraz dotyczące bezpieczeństwa pasz muszą spełniać producenci, przetwórcy, sprzedawcy i firmy transportowe uczestniczące w łańcuchu żywnościowym. Uzyskanie przez firmę certyfikatu GMP+ oznacza, że spełnia ona spójne, międzynarodowe wymagania i robi wszystko, by nie dopuścić do powstawania zagrożeń, a wytwarzane przez nią produkty są najwyższej jakości.

 

NASZA OFERTA

  • Akredytowane badania pasz zgodnie z wymogiem GMP+ w zakresie: metale ciężkie (As, Cd, Pb, Hg i fluor), aflatoksyna B1, dioksyny: polichlorowane dibenzodioksyny i dibenzofurany oraz dioksynopodobne PCB
  • Akredytowane badania fizyko-chemiczne pasz: azotany, melamina, pestycydy, kokcydiostatyki, alkaloidy
  • Akredytowane badania pasz w zakresie składników odżywczych według metod GAFTA: tłuszcz, białko, włókno surowe, składniki mineralne, witaminy
  • Opracowanie raportu z badań

Zapraszamy do kontaktu oraz składania zapytań ofertowych.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami.

Sprawdź naszą ofertę

Oferta dla deweloperów, architektów i biur nieruchomości.

Sprawdź