Badania mikrobiologiczne

Materiały pochodzenia zwierzęcego używane do wytwarzania pasz oraz nieprawidłowości w ich przechowywaniu i obrocie prowadzą do zanieczyszczenia mikrobiologicznego.

Pasze są elementem łańcucha pokarmowego, więc to czym żywią się zwierzęta hodowlane wpływa również na konsumenta końcowego. Dlatego bardzo ważne jest, by jakość pasz była kontrolowana, a same pasze pozbawione zanieczyszczeń mikrobiologicznych.

Zanieczyszczenia mikrobiologiczne pasz są przede wszystkim wynikiem użycia zanieczyszczonych składników do ich wytworzenia, a w drugiej kolejności niewłaściwego przechowywania i nieprawidłowości w obrocie. Ze świadomością skutków, które może ze sobą nieść zanieczyszczenie mikrobiologiczne dla konsumenta, konieczne jest świadome podejście do oceny jakości wytwarzanej paszy. 

Pomoc stanowi monitoring pasz przy pomocy badań laboratoryjnych, które WESSLING Polska od wielu lat prowadzi dla swoich klientów, systematycznie dopasowując techniki do zmieniających się wymagań.

Na chwilę obecną wytyczne dotyczące zanieczyszczeń pasz regulowane są przez: 

Dyrektywa 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie niepożądanych substancji w paszach zwierzęcych.

NASZA OFERTA

  • Akredytowane badania pasz w zakresie bezpieczeństwa mikrobiologicznego, w tym: Salmonella, Enterobacteriaceae, Clostridium perfringens, pleśnie i drożdże, bakterie beztlenowe przetrwalnikujące
  • Opracowanie raportu z badań

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług i do zapoznania się z szerokim zakresem naszej działalności.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami.

Sprawdź naszą ofertę

Oferta dla deweloperów, architektów i biur nieruchomości.

Sprawdź