Badania wody

Woda to substancja niezbędna do życia wszystkim organizmom, dlatego też tak ważna jest jej jakość. Pogarszający się stan jakości wód powoduje konieczność wzmożenia ich kontroli.

Water analysis at WESSLING: consulting, sampling and analysis.

WESSLING Polska jako akredytowane laboratorium badawcze specjalizujące się w kompleksowych badaniach środowiska oferuje następujące usługi:

  • Akredytowane pobieranie próbek do badań laboratoryjnych
  • Badania wody pitnej
  • Badania wody basenowej
  • Badania wody ciepłej w kierunku oznaczania bakterii Legionella

​​​​​​​Każdy z wymienionych powyżej rodzajów wody podlega odrębnym regulacjom prawnym, które to szczegółowo określają sposoby monitorowania oraz zakresy badań najistotniejszych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych.

Kiedy wykonać mikrobiologiczne badanie wody?

Istnieje szereg wskazówek sugerujących, że należy przeprowadzić mikrobiologiczne badanie wody. Należą do nich:

  • nagła zmiana smaku lub zapachu cieczy, 
  • wystąpienie podrażnień skórnych, 
  • utrata pierwotnej barwy lub przejrzystości (z krystalicznie czystej na mętną), 
  • rdzawe plamy na przyborach sanitarnych lub praniu, 
  • pojawienie się zatrucia lub przewlekłych problemów zdrowotnych o trudnej do ustalenia przyczynie. 

Czysta, nadająca się do spożycia woda powinna być bezbarwna i idealnie przejrzysta. Zmętnienie lub zażółcenie może świadczyć o obecności niebezpiecznych związków chemicznych ze ścieków, gleby, zakwitów bądź koloidów. Szczególną wagę do analizy mikrobiologicznej powinni przykładać właściciele studni kopanych lub głębinowych. W takim przypadku monitoring warto przeprowadzić tuż po wykonaniu ujęcia, a następnie przynajmniej raz w roku.

Dlaczego warto wykonać badania mikrobiologiczne wody?

Najważniejszą korzyścią, jaką dostarczają badania mikrobiologiczne wody, jest zapobieganie niekorzystnym skutkom zdrowotnym, wywoływanym przez szkodliwe drobnoustroje chorobotwórcze. Przykładowo, inhalacja aerozolu kropelek wody skażonej bakterią Legionella lub zachłyśnięcie się nią może prowadzić do legionellozy – choroby objawiającej się kaszlem, gorączką oraz zaburzeniami oddychania. Równie niebezpieczne są skutki wniknięcia innego z powszechnych szczepów bakteryjnych – pałeczki okrężnicy Escherichia coli. W tym przypadku można spodziewać się zaburzeń ze strony układu pokarmowego – wymiotów, ostrej biegunki, kurczliwych bólów brzucha.

Wykonanie analizy mikrobiologicznej ma szczególne znaczenie dla właścicieli lokali gastronomicznych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2004 r. tego typu placówki mają obowiązek dostarczania wody odpowiadającej przyjętym standardom. Jej jakość regularnie (najczęściej raz w roku) kontrolowana jest przez lokalny oddział Inspekcji Sanitarno - Epidemiologicznej.

Pobieranie wody z kranu do badań laboratoryjnych

Legionella, a przygotowanie obiektów do ponownego otwarcia po lockdownie

Ponowne otwarcie obiektów po lockdownie będzie wymagało przygotowań, w tym wykonania badań na obecność bakterii Legionella, która rozwija się w instalacjach wodociągowych, klimatyzacji, prysznicach, natryskach, czy basenach w czasie stagnacji wody.

Więcej informacji

WESSLING Polska - zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 ze zm.), badania pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać (...)

Więcej informacji

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami.

Sprawdź naszą ofertę

Oferta dla deweloperów, architektów i biur nieruchomości.

Sprawdź