Badania wody

Woda to substancja niezbędna do życia wszystkim organizmom, dlatego też tak ważna jest jej jakość. Pogarszający się stan jakości wód powoduje konieczność wzmożenia ich kontroli.

Water analysis at WESSLING: consulting, sampling and analysis.

WESSLING Polska sp. z o.o. jako akredytowane laboratorium badawcze specjalizujące się w kompleksowych badaniach środowiska oferuje następujące usługi:

  • Akredytowane pobieranie próbek do badań laboratoryjnych
  • Badania wody pitnej
  • Badania wody basenowej
  • Badania wody ciepłej w kierunku oznaczania bakterii Legionella

Każdy z wymienionych powyżej rodzajów wody podlega odrębnym regulacjom prawnym, które to szczegółowo określają sposoby monitorowania oraz zakresy badań najistotniejszych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych.

O szczegółach dowiecie się Państwo wybierając odpowiednią zakładkę z listy rozwijanej.

 
Pobieranie wody z kranu do badań laboratoryjnych

Legionella, a przygotowanie obiektów do ponownego otwarcia po lockdownie

Ponowne otwarcie obiektów po lockdownie będzie wymagało przygotowań, w tym wykonania badań na obecność bakterii Legionella, która rozwija się w instalacjach wodociągowych, klimatyzacji, prysznicach, natryskach, czy basenach w czasie stagnacji wody.

Więcej informacji

Cows eating hay after feed analysis.

System GMP+ dla zwiększenia bezpieczeństwa pasz

Certyfikat GMP+ to potwierdzenie stosowania praktyk produkcyjnych spełniających kryteria dbałości o bezpieczeństwo pasz. WESSLING Polska sp. z o.o. wspiera proces certyfikacji.

Więcej informacji

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami.