Woda pitna

Ze względu na swój charakter woda przeznaczona do spożycia jest objęta najniższą tolerancją stężeń substancji zanieczyszczających oraz koniecznością wykonywania częstej i szczegółowej analizy.

WESSLING expert checks a wasser sample
Coraz częściej słyszymy, że woda płynąca w kranach jest lepsza lub tak samo dobra, jak woda butelkowana. Aby tak było konieczny jest jej monitoring. Restrykcyjnym wymaganiom oraz bezwzględnej i stałej kontroli podlega również woda dostarczana z urządzeń i cystern, wprowadzana do jednostkowych opakowań, wykorzystywana w zakładzie produkcji, do obrotu żywnością, w ramach działalności gospodarczej lub w budynkach użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego i mieszkalnych, a także woda dostarczana z indywidualnych ujęć wody oraz ta w środkach transportu lądowego, powietrznego lub wodnego.  

Przepisy dotyczące kontroli jakości wody pitnej

Głównym aktem prawnym, regulującym wymagania dotyczące wody przeznaczonej do spożycia, jest:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

WESSLING Polska wykonuje kompleksową usługę pobierania oraz badania próbek wody przeznaczonej do spożycia zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem.

Należy pamiętać, że próbki wody przeznaczonej do spożycia powinny zostać pobrane przez osobę do tego uprawnioną. System jakości, którym posługuje się nasze laboratorium, został oficjalnie zatwierdzony przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. Oficjalnie uprawnia nas to do pobierania i badania próbek wody pitnej.

NASZA OFERTA

  • Pobieranie próbek wody pitnej metodami akredytowanymi oraz zgodnie z wytycznymi sanepidu
  • Dostarczenie odpowiednich pojemników do samodzielnego poboru przez klienta - WESSLING-box
  • Akredytowane badania wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych: Escherichia coli, Enterokoki, Pseudomonas aeruginosa, ogólna liczba mikroorganizmów, Legionella.
  • Akredytowane badania wody w zakresie parametrów fizykochemicznych: akrylamid, metale, aniony, WWA, chlorek winylu, cyjanki, epichlorohydryna, pestycydy, THM, jon amonowy, barwa, mętność, OWO, pH, PEW, smak, sód, utlenialność, zapach
  • Akredytowane badania wody w zakresie dodatkowych wymagań chemicznych według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, m.in.: bromodichlorometan, chlor wolny, chloraminy i twardość
  • Opracowanie raportu z badań

Skontaktuj się z oddziałem w Krakowie

Skontaktuj się z oddziałem w Poznaniu

Sprawdź naszą ofertę

Oferta dla deweloperów, architektów i biur nieruchomości.

Sprawdź