Badania fizykochemiczne

Głównym celem badań fizyko-chemicznych jest zapewnienie bezpieczeństwa konsumentów. Pozwalają one na wykluczenie produktów spożywczych zagrażających zdrowiu i życiu.

Experts at WESSLING  evaluate a chemical-physical food analysis

Badania fizyko-chemiczne żywności pozwalają wykluczyć obecność substancji zanieczyszczających lub możliwość dopuszczenia do obrotu produktów spożywczych o zakresach stężeń tych substancji przekraczających dopuszczalną dawkę. To także potwierdzenie deklarowanych przez producentów informacji o braku glutenu, laktozy i innych alergenów oraz obecności pożądanych składników odżywczych.

Dzięki rzetelnej, niezależnej analizie, nasi eksperci tworzą podstawę do bezpiecznej oceny żywności. Wessling Polska wykonuje na Państwa życzenie badania takie jak:

  • Badania wartości odżywczej
  • Badania zanieczyszczenia żywności
  • Badania GMO oraz identyfikacja gatunków zwierząt
  • Badania alergenów

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami.

Sprawdź naszą ofertę

Oferta dla deweloperów, architektów i biur nieruchomości.

Sprawdź