Weryfikacja oznakowania środków spożywczych

Podmiot wprowadzający produkt na rynek zobowiązany jest do umieszczenia informacji na jego temat, takich jak skład, właściwości, wartość odżywcza, trwałość, przechowywanie itp. WESSLING prowadzi ocenę oznakowania środków spożywczych pod kątem wymagań prawnych.

Informacje zawarte na etykietach żywności muszą dostarczać wiarygodnych informacji, aby konsument mógł dokonać świadomego wyboru podczas nabywania żywności. Nasza firma pomaga w ocenie oznakowania produktów spożywczych, a oferowane przez nas badania żywności pozwalają na uwierzytelnienie poprawności danych umieszczanych na etykietach.

Każdy podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze na terenie Unii Europejskiej i wprowadzający na rynek środek spożywczy oraz każdy importer żywności spoza Unii Europejskiej zobowiązany jest do udostępnienia konsumentom kompletnych informacji na temat swoich produktów poprzez prawidłowe ich oznakowanie. 

Wytyczne dotyczące właściwego sposobu przekazywania informacji konsumentom na temat żywności poprzez oznakowanie środków spożywczych na etykietach określone są w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. Dokument ten określa zarówno sposób przekazywania informacji o żywności, jak i zakres informacji, które powinny znajdować się na etykietach środków spożywczych. 

Prawidłowe etykietowanie żywności to obowiązek podmiotu wprowadzającego produkt na rynek, a jednocześnie prawo każdego konsumenta, którego wybory mogą być podyktowane między innymi względami zdrowotnymi lub etycznymi. Informacje o składzie i charakterystyce żywieniowej są niezwykle pomocne w przypadku osób o szczególnych wymogach dietetycznych, w tym osób z alergiami pokarmowymi. Sposób przechowywania, trwałość produktu i data przydatności do spożycia dają natomiast ogląd na to, jak szybko produkt musi zostać zużyty oraz jaka temperatura zapewnia przedłużenie jego świeżości. Wszystkie informacje zawarte na etykiecie mają na celu wysoki poziom ochrony konsumenta, jego zdrowia oraz interesu społecznego i ekonomicznego.

Częste uaktualnienia wymogów dotyczących informowania na temat żywności mogą być problematyczne i stanowić obciążenie administracyjne, szczególnie w przypadku małych przedsiębiorstw. Nasi specjaliści w WESSLING Polska sp. z o.o. zajmują się weryfikacją etykiet środków spożywczych dla naszych klientów, na bieżąco śledząc wszelkie zmiany prawne.

 

NASZA OFERTA

Usługa weryfikacji etykiet środków spożywczych, którą oferujemy w WESSLING Polska sp. z o.o. może obejmować:

  • sprawdzenie poprawności tłumaczenia treści etykiet na język polski
  • tłumaczenie treści etykiet na język polski z języków: angielskiego i niemieckiego
  • weryfikacja szczegółowych danych obowiązkowych
  • poprawność umieszczenia poszczególnych informacji na etykiecie
  • poprawność informacji na temat wartości odżywczej
  • oznakowanie substancji alergennych
  • weryfikacja informacji podawanych na zasadzie dobrowolności
  • końcowa weryfikacja po korektach

Umieszczenie informacji na etykiecie produktu wymaga zweryfikowania jej poprawności. W tym celu wykonuje się badania laboratoryjne danego środka spożywczego. W naszej ofercie znajduje się zestaw kompleksowych analiz, niezbędnych do tego celu. Zachęcamy Państwa do kontaktu, w celu uzyskania szerszej informacji na temat naszej oferty.

   

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami.

Wartość odżywcza okiem analityka

Informacja o wartości odżywczej stanowi istotny element oznakowania środków spożywczych. Konsumenci bardzo często na jej podstawie dokonują wyboru środków spożywczych przed ich zakupem, co jest odzwierciedleniem rosnącego zainteresowania prawidłowym

Więcej informacji

Utrata statusu odpadów

Występując o utratę statusu odpadów należy spełnić kryteria określone w art. 14 Ustawy o odpadach lub rozporządzeń określających szczegółowe warunki utraty statusu odpadów.

Więcej informacji

Sprawdź naszą ofertę

Oferta dla deweloperów, architektów i biur nieruchomości.

Sprawdź