Pobór próbek

Pobieranie próbki jest procesem wyboru jednostek z dużej populacji, w celu opisu jej własności. Podstawowym wymaganiem jest uzyskanie reprezentatywnej i jednorodnej próbki laboratoryjnej bez wprowadzenia wtórnych zanieczyszczeń. Zabezpieczenie próbek i ich przewóz do laboratorium stanowi o miarodajności wyników. Firma WESSLING Polska Oddział w Poznaniu posiada w swojej ofercie pobieranie oraz transport próbek od klienta.

Dysponujemy szerokim spektrum metod poboru próbek:

  • pobór próbek żywności (różne matryce) do badań mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych,
  • pobór próbek wody (krany, hydranty, studnie, baseny, kąpieliska i in.) do badań mikrobiologicznych (zgodnie z normą PN-EN ISO 19458:2007) i fizyko-chemicznych (zgodnie z normą PN-EN ISO 5667-5:2003)

pobór próbek w celu badania higieny środowiska produkcji:

  • wymazy czystościowe (metoda płytek odciskowych, wymazu) zgodnie z normą PN ISO 18593:2005)
  • badanie czystości powietrza metodą aspiracyjną - aparat MAS-100 Eco

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych z późniejszymi zmianami pobieranie próbek oraz ustalanie klas jakości określonych artykułów rolno-spożywczych na zlecenie zainteresowanych przedsiębiorców, mogą oprócz pracowników Inspekcji JHAR-S, przeprowadzać rzeczoznawcy wpisani do rejestru rzeczoznawców, prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora . Nasze laboratorium posiada rzeczoznawcę w zakresie ustalania klas jakości handlowej owoców i warzyw świeżych, który jest także uprawniony do pobierania próbek.

Pobór próbek odbywa się przez doświadczony i wykwalifikowany personel, a metody poboru próbek wody oraz wymazów do badań mikrobiologicznych uzyskały akredytację PCA.

Pracownicy Działu Obsługi Klienta ustalą dla Państwa dogodny termin poboru próbek, zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem lub na bieżące zapotrzebowanie. Pobór próbek odbywa się na terenie całej Polski, a próbkobiorca wyposażony jest w specjalistyczny sprzęt. Próby przewożone są w specjalistycznych pojemnikach i urządzeniach chłodniczych, które zapewniają utrzymanie stałej temperatury podczas transportu, właściwej dla danego rodzaju próbki. Taki nadzór nad warunkami transportu gwarantuje stabilność materiału badawczego, co świadczy o wiarygodnych wynikach analiz.

W zależności od potrzeb naszych Klientów organizujemy również logistykę próbek we współpracy z firmą kurierską. Wysyłając wcześniej do Klienta specjalny pojemnik z wkładami chłodzącymi zapewniamy bezpieczny i szybki sposób dostarczenia próbek do laboratorium. Dzięki wykorzystaniu tych usług logistycznych, bez względu na odległość Klienta od laboratorium, zapewniamy oszczędność czasu, a próbka trafia do laboratorium maksymalnie w czasie 24 godzin. Zapraszamy do współpracy.

Informacje na temat naszej oferty

WESSLING International

Globalnie i lokalnie. Jesteśmy wszędzie tam gdzie potrzebują nas klienci.