WESSLING Polska poszerza zakres swoich usług

Z pozytywnym wynikiem zakończyliśmy audyt w ramach nadzoru PCA, potwierdzając kompetencje naszych pracowników i możliwości naszego laboratorium do wykonywania dotychczasowych analiz oraz wdrażając nowe. 

Pozytywny wynik audytu w ramach nadzoru

Z początkiem października w laboratoriach WESSLING Polska w Krakowie i Poznaniu odbył się audyt realizowany w ramach nadzoru PCA (Polskiego Centrum Akredytacji), mający na celu potwierdzenie naszych kompetencji w zakresie udzielonej akredytacji. To planowany nadzór oraz ocena dodatkowa, której wynikiem jest rozszerzenie i uaktualnienie zakresu naszej akredytacji. 

Celem audytu w ramach nadzoru jest ocena utrzymywania kompetencji w obszarze działalności laboratoryjnej objętej aktualnym zakresem akredytacji, weryfikacja czy akredytowane laboratorium stale wypełnia warunki akredytacji wynikające z kontraktu z akredytowanym podmiotem i dokumentów z nim związanych oraz sprawdzenie czy kompetencje tego laboratorium są stale doskonalone. To również możliwość oceny kompetencji laboratorium w obszarze działalności laboratoryjnej wnioskowanej do rozszerzenia i uaktualnienia zakresu akredytacji.

Pozytywny wynik audytu potwierdził kompetencje naszych pracowników i możliwości naszych laboratoriów do wykonywania dotychczasowych analiz, a jednocześnie pozwolił nam wdrożyć szereg nowych, prowadzonych zarówno dla matryc środowiskowych, jak i żywnościowych. W naszym aktualnym zakresie akredytacji znajdą Państwo nowe oznaczenia dla wody, ścieków, gleby, produktów pochodzenia roślinnego, owoców i warzyw oraz pasz i materiałów paszowych

Fundamentem naszej działalności jest wysoka jakość usług oraz zorientowanie na potrzeby naszych klientów. Dążąc do Państwa zadowolenia stawiamy na rozwój i stale poszerzamy nasze horyzonty. 

W celu poznania szczegółów zachęcamy do zapoznania się z naszym nowym zakresem akredytacji, zawierającym informacje na temat badanych przez nas substancji oraz zakresów oznaczeń:

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu.

   

Skontaktuj się z oddziałem w Krakowie

Skontaktuj się z oddziałem w Poznaniu

Umów spotkanie online

Jeśli jesteś zainteresowany spotkaniem online z przedstawicielem naszej firmy, poinformuj nas o tym.

Więcej