WESSLING Polska - zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 ze zm.), badania pobranych próbek wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać (...)

(...) Laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Wdrożony w naszych laboratoriach system jakości zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 został zatwierdzony przez właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu i Krakowie (zatwierdzenia poniżej) uprawniając nasze laboratoria do wykonywania badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Kontakt - WESSLING Polska laboratorium w Poznaniu

Kontakt - WESSLING Polska laboratorium w Krakowie