Wsparcie w walce z koronawirusem: WESSLING Francja bada stężenie etanolu w środkach do dezynfekcji

Nasi koledzy z WESSLING Francja, wykorzystują swoją specjalistyczną wiedzę w nowo otwartym laboratorium w Paryżu do analizy stężenia etanolu w roztworach alkoholowych – ponieważ właściwe proporcje decydują o efekcie dezynfekującym.

W czasach pandemi COVID-19 środki do dezynfekcji stały się rzadkim towarem. Jednak te aseptyczne roztwory o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i przede wszystkim wirusobójczych są niezbędne, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19. Wiele firm kosmetycznych podjęło inicjatywę produkcji roztworów alkoholowych, aby wesprzeć służbę zdrowia oraz wszystkie instytucje i firmy, które nadal prowadzą działalność i odczuwają brak
środków do dezynfekcji.

 

Skład i skuteczność roztworów alkoholowych.

W odniesieniu do obecnej sytuacji państwo francuskie opublikowało rozporządzenie z dnia 20 marca 2020 roku zmieniające rozporządzenie z dnia 13 marca 2020 roku, zezwalając na zasadzie odstępstwa na tymczasowe wprowadzenie do obrotu i stosowanie niektórych środków biobójczych jako środki dezynfekujące dla ludzi. Rozporządzenie określa cztery składniki tymczasowo dopuszczone do produkcji takich środków. Zgodnie z regulacjami prawnymi oraz wytycznymi WHO
produkty takie muszą składać się co najmniej z etanolu, nadtlenku wodoru, glicerolu i wody destylowanej. W roztworach główną rolę odgrywa etanol, ponieważ ma właściwości dezynfekujące i antyseptyczne. Według regulacji prawnych jego stężenie w żelach i płynach do dezynfekcji musi być kontrolowane. Francuska Agencja ds. Bezpieczeństwa Produktów Zdrowotnych – Afssaps rekomenduje stosowanie środków testowanych zgodnie z normą NF EN 14476 lub o optymalnym
stężeniu alkoholu między 60% a 70% (objętości) lub w stężeniu miedzy 520 a 630 mg/g. Glicerol pełni rolę środka utrzymującego wilgoć i tym samym chroni skórę, na którą nakładany jest żel lub płyn. Nadtlenek wodoru służy do inaktywacji zarodników bakterii potencjalnie obecnych w produkcie, ale nie działa antyseptycznie.

 


Kontrola stężenia etanolu w produktach gotowych

Firmy produkujące roztwory alkoholowe muszą kontrolować stężenie etanolu w gotowych produktach, aby zapewnić skuteczność działania tych środków. WESSLING w swoim laboratorium wykonuje takie badania, a tym samym wspiera producentów środków dezynfekujących i pomaga
poprawić obecną sytuację zdrowotną. Podjęte środki bezpieczeństwa WESSLING w Paryżu, aby móc kontynuować badania alkoholu, podjęło wiele działań w celu
zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa pracowników firmy. W laboratorium stanowiska pracy zostały przeorganizowane, aby umożliwić pracownikom zachowanie minimalnej odległości dwóch metrów od siebie. Każdy pracownik otrzymuje codziennie nową maskę, czyste rękawice i inne niezbędne środki ochrony indywidualnej. Ponadto Grupa WESSLING wydała jasne instrukcje dotyczące zachowań i zasad higieny, których należy przestrzegać. Wytyczne są codziennie
przypominane a kadra kierownicza dba, aby były ściśle przestrzegane. Podejmowane są wszelkie możliwe kroki, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa oraz zapewnić zdrowie i bezpieczeństwo pracowników