Zarządzanie Różnorodnością

Żywa Biblioteka w WESSLING Polska

Odważnie i w ramach Zarządzania Różnorodnością postanowiliśmy zrealizować projekt społeczny - Żywą Bibliotekę- w sktukturach komercyjnej firmy, jaką jest WESSLING Polska. Aby zapewnić maksymalny komfort naszym Gościom - przedstawicielom środowisk mniejszościowych oraz pracownikom, projekt realizowany jest w ramach cyklicznych spotkań zainteresowanych pracowników z jednym przedstwicielem danej grupy. Dzięki projektowi Żywej Biblioteki, WESSLING Polska ma okazję poznać m.in. kultury islamu, żydowską, porozmawiać z osobą odmienną etnicznie, bezwyznaniową, nieheteeroeksualną, duchowną. Celami projektu są dbałość o rozumienie Różnorodności, nauka poszanowania praw człowieka oraz widzenie odmienności jako kapitału i korzyści dla firmy.