Lista akredytowanych metod badawczych i analiz

Akredytowane badania wodoprzepuszczalności

W związku z ciągłym rozwojem naszych usług mamy zaszczyt poinformować, że od marca bieżącego roku poszerzyliśmy listę naszych analiz o nowe metody badawcze dotyczące badań wodoprzepuszczalności gruntów spoistych oraz niespoistych. W ramach ZAKRESU AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO PCA AB 918 możecie Państwo znaleźć nowo wdrożone analizy i metody. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową listą naszych usług, jak i do bezpośredniego kontaktu z działem handlowym.

LISTA AKREDYTOWANYCH METOD BADAWCZYCH I ANALIZ:

  1. Oznaczanie składu granulometrycznego - metoda sitowa według PKN-CEN ISO/TS 17892-4:2009.
  2. Oznaczanie współczynnika filtracji dla gruntów gruboziarnistych - metoda obliczeniowa według PKN-CEN ISO/TS 17892-4:2009 oraz PB-L-13/57 wydanie 1 z dnia 28.01.2019.
  3. Oznaczanie wilgotności – metoda wagowa według PN-EN ISO 17892-1:2015-02.
  4. Oznaczanie współczynnika filtracji dla gruntów drobnoziarnistych przy zmiennym gradiencie hydraulicznym według PKN-CEN ISO/TS 17892-11:2009.
  5. Oznaczanie gęstości objętościowej – metoda wagowo-objętościowa według PN-EN ISO 17892-2:2015-02.