Koncepcja bezpieczeństwa i higieny w aspekcie zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-Cov-2

Ochrona zdrowia publicznego oraz bezpieczeństwo  społeczeństwa podczas pandemii wirusa SARS-
CoV-2 stanowi w ostatnim czasie największe wyzwanie dla nas wszystkich.

Sytuacja, w jakiej obecnie się znajdujemy, stanowi również bezprecedensowe wyzwanie dla poszczególnych sektorów gospodarki, w tym także dla branży hotelarskiej. Aktualnie, w obliczu możliwości otwarcia hoteli, stoicie Państwo przed ogromnym wyzwaniem, aby
zapewnić bezpieczeństwo  Waszym  gościom oraz pracownikom.

Przerwa w działalności hoteli, a co za tym idzie brak ciągłości eksploatacji instalacji wodno-kanalizacyjnej,  powoduje zastoje sprzyjające rozwojowi biofilmów i groźnych bakterii chorobotwórczych z rodzaju Legionella. Stąd tak ważne jest wykonanie badań.

Wesprzemy Państwa, pobierając próbki wody i wykonując badania w akredytowanym laboratorium. Dzięki przeprowadzonym w naszym Laboratorium badaniom, będziecie mieć Państwo gwarancję, że Wasz obiekt jest bezpieczny. Firma WESSLING, dzięki swojemu ponad 30 letniemu doświadczeniu, jest w stanie pomóc Państwu sprostać temu wyzwaniu.

Dla bezpieczeństwa i higieny podczas pandemii Covid-19 nasi eksperci oferują między innymi:

- badanie powierzchni oceniające stopień zanieczyszczenia mikrobiologicznego  przed i /lub po przeprowadzonej dezynfekcji,

- badania mikrobiologiczne / fizykochemiczne wody mineralnej w dystrybutorach,

- badania  mikrobiologiczne / fizykochemiczne wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

- badania  mikrobiologiczne / fizykochemiczne basenów, w tym basenów z wirem wodnym (jacuzzi),

Kontakt