System GMP+ dla zwiększenia bezpieczeństwa pasz

GMP+ (ang. Good Manufacturing Practice), czyli Dobra Praktyka Produkcyjna, to system przeznaczony dla producentów pasz i ich składników oraz firm transportowych i handlowych, którego wdrożenie potwierdza certyfikat.

Czym jest system GMP+?

Cows eating hay after feed analysis.

System GMP+ powstał w 1992 roku, jako reakcja holenderskiego rynku na skażenia materiałów paszowych. Zarządzany przez firmę GMP+ International, początkowo krajowy system przybrał międzynarodową skalę. Na dzień dzisiejszy istnieją jego dwa moduły:

  • GMP+ FSA (ang. Feed Safety Assurance) – związany z bezpieczeństwem pasz
  • GMP+ FRA (ang. Feed Responsibility Assurance) – związany ze zrównoważonym rozwojem i społeczną odpowiedzialnością w odniesieniu do pasz

Korzyści z wdrożenia systemu GMP+

Wdrożenie systemu GMP+ w organizacji prowadzi do zwiększenia bezpieczeństwa pasz, będących częścią łańcucha żywieniowego i zapobiega powstawaniu ryzyka żywieniowego. Proces wdrożeniowy zakończony jest otrzymaniem certyfikatu GMP+, który przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku firmy, pomaga tworzyć odpowiedzialny biznes i eksplorować nowe rynki, a dzięki temu również zwiększać korzyści finansowe firmy. W wielu krajach wykazanie bezpieczeństwa pasz traktuje się już jak licencję na sprzedaż.

 

Certyfikacja GMP+

Niezależne instytucje certyfikujące, wyznaczone odgórnie przez GMP+ International, dokonują audytu w organizacji podlegającej certyfikacji. Określają, czy ustalone procedury i wymogi zostały wdrożone poprawnie, pobierają próbki do analizy laboratoryjnej, a następnie dokonują obiektywnej oceny zebranych materiałów. Dbają o zgodność procesów produkcji z postanowieniami Dobrej Praktyki Produkcyjnej, jednocześnie służąc wiedzą i pomagając eliminować niezgodności. GMP+ International dostarcza uczestnikom praktyczne informacje w formie plików, baz danych i biuletynów, a także pozwala na poszerzanie wiedzy poprzez uczestnictwo w organizowanych seminariach.

Nasza rola w procesie certyfikacji

Laboratorium WESSLING Polska sp. z o.o. należy do Laboratoriów Rejestrowanych GMP+ (numer rejestracji: GMP050769). Wspieramy firmy posiadające certyfikaty GMP+ FSA B1, B1.2, B2 oraz B3 wykonując badania w zakresie krytycznych substancji skażających, czyli:

  • metali ciężkich (As, Cd, Pb, Hg i fluor),
  • aflatoksyny B1,
  • dioksyn/dioksynopodobnych PCB/ niedioksynopodobnych PCB,

Dostarczamy wyniki badań niezbędne do oceny w trakcie audytu jednostki certyfikowanej. Oferujemy naszym klientom swoją wiedzę i doświadczenie, a także wsparcie merytoryczne w interpretacji otrzymanych wyników. Jednocześnie w pełni popieramy założenia systemu GMP+, dążącego do odpowiedzialności społecznej oraz zrównoważonego rozwoju.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Laboratorium Analiz Żywności

Sprawdź naszą ofertę

Oferta dla deweloperów, architektów i biur nieruchomości.

Sprawdź